Tag: Perkembangan Ilmu Pengetahuan

PERKEMBANGAN ILMU (PENGETAHUAN) DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU

Oleh; Ade Chairil Anwar, M.Pd.I PENGANTAR Filsafat ilmu adalah satu cabang filsafat yang mempersoalkan dan mengkaji segala persoalan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai sebuah upaya untuk mencari dan menjelaskan secara sistematis dan masuk akal sebab dan akibat dari pelbagai peristiwa di alam semesta ini—yang diharapkan—dapat dijelaskan dalam sebuah kerangka Read More